یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۰ نفر
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۲۲,۶۱۹ ۳۸ %
XP ۱۲۶,۴۴۳ ۲۱ %
Other ۱۰۳,۲۸۳ ۱۷ %
Windows 10 ۶۳,۸۱۰ ۱۱ %
Linux ۴۵,۹۸۲ ۸ %
Windows 8 ۱۶,۲۵۶ ۳ %
iOS ۶,۰۷۷ ۱ %
Vista ۵,۶۵۴ ۱ %
Windows 2003 ۹۱۷ ۰ %
Android ۷۶۹ ۰ %
FreeBSD ۱۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۴ ۱,۵۱۷   کاربر ۳,۲۶۲   صفحه
۰۶/۲۳ ۲,۵۰۷   کاربر ۵,۶۷۵   صفحه
۰۶/۲۲ ۳,۴۸۵   کاربر ۴,۸۹۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۳,۱۹۹   کاربر ۴,۵۱۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۲۱۹   کاربر ۳,۷۱۳   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۸   کاربر ۴,۱۷۹   صفحه
۰۶/۱۸ ۲,۴۵۷   کاربر ۳,۹۷۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۳,۳۹۵   کاربر ۵,۰۶۵   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۸۹۳   کاربر ۴,۶۵۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۲,۷۴۸   کاربر ۴,۲۱۷   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۷۰۳   کاربر ۴,۲۰۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۲,۳۴۵   کاربر ۴,۰۷۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۰۷۴   کاربر ۳,۸۹۵   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۱۰۱   کاربر ۴,۱۸۷   صفحه
۰۶/۱۰ ۲,۲۹۱   کاربر ۴,۷۷۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۴۸۶   کاربر ۴,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۲,۲۲۸   کاربر ۳,۷۰۹   صفحه
۰۶/۰۷ ۲,۳۱۲   کاربر ۴,۰۱۹   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۷۳   کاربر ۵,۹۹۲   صفحه
۰۶/۰۵ ۳,۳۷۱   کاربر ۵,۹۸۳   صفحه
۰۶/۰۴ ۴,۰۰۲   کاربر ۵,۷۰۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۳,۹۵۹   کاربر ۶,۳۲۳   صفحه
۰۶/۰۲ ۵,۰۹۴   کاربر ۷,۹۴۴   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۹۷۰   کاربر ۴,۲۰۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۲,۹۹۸   کاربر ۴,۶۲۲   صفحه
۰۵/۳۰ ۴,۷۴۹   کاربر ۶,۳۶۸   صفحه
۰۵/۲۹ ۵,۴۵۹   کاربر ۷,۴۶۹   صفحه
۰۵/۲۸ ۳,۲۸۸   کاربر ۵,۴۸۸   صفحه
۰۵/۲۷ ۳,۲۹۲   کاربر ۵,۹۸۶   صفحه
۰۵/۲۶ ۴,۵۳۰   کاربر ۷,۰۵۵   صفحه
کلمات جستجو شده 
amazon ۱۲۸
صندوق صحا ۶۵
صحا ۴۷
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۴۳
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ۳۲
بازدید ۲۶
پرسشنامه ۲۶
ضمانت نامه ۲۳
علی وحدت ۱۵
اصالت ۱۵
www.esfrd.ir ۱۴
صادرات ۱۴
esfrd ۱۴
قربانی ۱۳
استعلام ضمانت نامه ۱۳
پیگیری ۱۲
وحدت ۱۱
آب نیکی ۱۱
میکروالکترونیک ۱۰
فرم ۱۰
صندوق الکترونیک ۱۰
esfrd.ir ۱۰
صندوق حمایت ۱۰
نمایشگاه ۹
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
اولویت ۹
استعلام ضمانتنامه ۹
غربی ۸
اجلاس ۸
کالیبراسیون ۸
استعلام ۸
صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ۸
تسهیلات ویژه ۸
مسعودی ۸
بازدید استانی ۷
تله کام ۷
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۷
جیتکس ۷
فرم قرارداد تسهلات شرکت درنمایشگاه ۷
پارک ۷
مجوز ۷
صندوق حمایت الکترونیک ۷
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ۷
مدیرعامل ۷
مصاحب ۶
قیمت کابل برق ۶
منصف ۶
پردیس ۶
اساسنامه ۶
سبلان پردازش ۶
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱۸۱,۳۶۲ ۳۰ %
Chrome
Chrome
۱۶۲,۰۳۶ ۲۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۱۷,۹۲۱ ۱۹ %
Mozilla
Mozilla
۹۱,۸۰۹ ۱۵ %
Other
Other
۱۶,۲۲۴ ۳ %
Safari
Safari
۹,۲۰۸ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۸,۹۴۹ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶,۳۸۹ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۲۶۵ ۱ %
Edge
Edge
۲,۶۳۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۲۲۲ ۰ %
Opera
Opera
۱,۷۹۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۴۸۰ ۰ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۰۸,۸۷۵ ۲۱ %
USA
USA
۹۲,۷۷۰ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۹۱,۷۸۴ ۱۷ %
RUS
RUS
۴۶,۰۱۶ ۹ %
UKR
UKR
۳۹,۴۰۰ ۷ %
CHN
CHN
۳۱,۰۴۱ ۶ %
GBR
GBR
۱۶,۲۴۹ ۳ %
IND
IND
۱۳,۲۱۱ ۳ %
ROM
ROM
۱۱,۲۷۵ ۲ %
FRA
FRA
۱۰,۷۸۹ ۲ %
BRA
BRA
۱۰,۲۵۱ ۲ %
DEU
DEU
۹,۷۱۴ ۲ %
CAN
CAN
۷,۳۲۱ ۱ %
PAK
PAK
۶,۸۵۹ ۱ %
PHL
PHL
۶,۵۴۹ ۱ %
IDN
IDN
۵,۹۶۱ ۱ %
POL
POL
۵,۹۱۳ ۱ %
ITA
ITA
۵,۰۹۱ ۱ %
TUR
TUR
۴,۷۴۹ ۱ %
SRB
SRB
۳,۷۷۵ ۱ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۰,۴۶۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵,۲۹۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۴,۸۵۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۴,۱۲۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۲,۷۶۶ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۶,۶۴۶ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۲,۵۵۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷,۸۷۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۵,۶۹۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۱,۲۱۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۴,۱۶۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۹,۷۸۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۶,۲۷۳ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۱,۸۷۳ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۲,۱۵۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۷,۹۹۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۲,۲۲۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۰,۵۷۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۶,۸۷۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۴,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۱,۹۱۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۱,۴۲۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳,۰۸۸ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۰,۰۳۰ ۴ %