سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

نشست مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی

نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
تفاهنامه با خراسان شمالی

تفاهنامه با خراسان شمالی

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
رسانه جدید

رسانه جدید

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

نشست مدیران صندوق با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید