چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از شرکت های صنایع الکترونیک استان آذربایجان غربی

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  11

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 11

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  12

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 12

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  10

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 10

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  9

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 9

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  8

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 8

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  7

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 7

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  6

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 6

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  5

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 5

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه  4

بازدید از شرکت های الکترونیک ارومیه 4

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید