دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

رونمایی از دو سامانه الکترونیک مورد حمایت صحا و بازدید اعضای هیئت مدیره از نمایشگاه الکامپ 2018

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 16

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 16

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 20

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 20

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 19

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 19

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 18

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 18

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 17

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 17

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 15

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 15

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 14

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 14

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 13

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 13

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 12

بازدید اعضای هیئت مدیره صحا از نمایشگاه الکامپ 2018 12

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید