پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری

عکاس: امیربامه
پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری  5

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری 5

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری  4

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری 4

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری  3

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری 3

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری  2

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری 2

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری  1

پنل صحا در هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری 1

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید