سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

ماموریت و اهداف

اهداف و مأموریت اصلی صحا طبق اساسنامه آن عبارتست از:
سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی‌، صدور ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی‌ به ‌صورت تسهیلات و یا اعطای ‌کمک های ‌بلاعوض ‌به ‌افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه‌های زیر:
 
·         خرید، انتقال‌، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته‌.
·         مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی‌، کاربردی و توسعه‌ای‌.
·         آموزش های تخصصی کوتاه مدت‌.
·         خدمات مهندسی و طراحی‌.
·         طرح های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه‌.
·         شرکت در مناقصه‌، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی‌.
·         ایجاد زمینه‌های لازم جهت اطلاع رسانی‌، تدوین‌، انباشت و اشاعه دانش فنی‌.
·         گسترش همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات‌.
·          جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‌.

منظور از صنایع الکترونیک، (صنایع ارتباطی‌، رایانه‌ای‌(اعم از نرم افزار و سخت افزار)، اتوماسیون‌، الکترونیک نوری‌، قطعات‌الکترونیکی‌، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی) می‌باشد.