سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

حوزه مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
محمود پرویزیان رئیس امور حقوقی
تلفن : 88748060
داخلی : 410
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
حسام خانکشی زاده مسئول پیگیری امور اجرایی
تلفن : 88748060
فکس : 88748040
پست الکترونیک :