یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

هیئت مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
رضا نقی پور اصل مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
مهدی فرنیان عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 430
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
افسانه منصف عضو موظف هیأت مدیره و مدیر اداری و مالی
تلفن : 88748060
داخلی : 330
فکس : 331
پست الکترونیک :
شهیاد آبنار عضو موظف هیأت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 373
فکس : 88748040
پست الکترونیک :