پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

اولویت های حمایت

- براساس بررسی‌های انجام شده و در راستای هدف‌مند کردن حمایت‌های صندوق با ضوابط و مقررات اسناد بالادستی، تمامی طرحها در حوزه صنایع الکترونیک به استثنای موارد ذیل قابل حمایت می‌باشند:
  •  اشخاص حقیقی
  • متقاضیان دارای سابقه بدحسابی یا دارای ذی‌نفع مشترک با متقاضیان بد حساب
  • خدمات پشتیبانی و نگهداری یا اپراتوری
  • تولید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای
  • تأمین تجهیزات خارجی برای قراردادهای خرید کالا یا نصب و راه‌اندازی
  • مونتاژ SKD به جز مواردی که تولید عمیق در کشور ممکن نیست
  • شرکت هایی که در ٥ سال گذشته، از صندوق برای محصولات مشابه تسهیلات دریافت کرده باشند.
 - همچنین فعالیتهای زیر دارای اولویت پایین بوده و تنها در شرایط بسیار خاص امکان حمایت از آنها میسر خواهد بود:
  • راه‌اندازی سایت و ارائه خدمات اینترنتی
  • آغاز به تولید محصولاتی که در کشور در حال تولید است