شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  3

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 3

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  10

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 10

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  9

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 9

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  8

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 8

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  7

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 7

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  6

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 6

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  5

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 5

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  4

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 4

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی  2

افتتاح خط تولید اتوماتیک شرکت بهین تکنولوژی 2

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید