چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

مدیریت فنی و امور اقتصادی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
رضا قربانی زرین رئیس اداره امور اقتصادی، برنامه ریزی و توسعه
تلفن : 88748060
داخلی : 473
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
رضا قربانی زرین مدیر فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 473
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
... ... اداره امور نظارت بر طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 444
فکس : 88748040
فرصاد جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
پست الکترونیک :