دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

مدیریت فنی و امور اقتصادی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
فرصاد جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
رضا قربانی زرین مدیر فنی و امور اقتصادی و رئیس اداره امور اقتصادی، برنامه ریزی و توسعه
تلفن : 88748060
داخلی : 471
فکس : 88748040
پست الکترونیک :