دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی و اساسنامه

صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی- سهامی خاص) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100% دولتی است که قانون آن در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اساسنامه آن در سال 1376 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) - ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی- علوم، تحقیقات و فناوری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

نخستین اعضای هیئت مدیره صندوق در سال 1377 با حکم رییس محترم مجمع عمومی منصوب و صندوق فعالیت خود را آغاز نمود.


 اعضاء فعلی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

علی وحدت

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

افسانه منصف

عضو موظف هیئت مدیره

علی اصغر رمزی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

محسن اتابکی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

اصفر مصاحب

عضو غیر موظف هیئت مدیره

 

 

جلد اساسنامه